Vi ska leverera kvalitetsvaror och tjänster med hänsyn till vår miljö!

I vårt arbete som rörmokare och VVS firma gör vi vårt yttersta för att garantera kvalitet och en minimal miljöpåverkan. Detta uppnår vi genom att:

  • Vi väljer leverantörer och produkter med stor omsorg. Förmåga att uppfylla kvalitets och miljökrav är de kriterier som vi väljer produkt och leverantör efter.
  • Styra företaget så att kundernas behov påverkar inriktningen av dagligt arbete och hur vi skall förbättra oss i framtiden.
  • Vi har en god grundutbildning, Vi fortbildar oss ständigt för att följa utvecklingen inom vårt yrke.
  • Ett anbud från oss skall alltid vara genomarbetat, så att kunden får det han behöver utifrån sina kvalitets-, miljö och kostnadskrav.
  • Uppföljning och kontroll av ett arbete stämmer mot uppgjorda specifikationer är en naturlig del av vårt arbete innan vi förklarar ett arbete avslutat.
  • Då vi har upprättat ett servicekontrakt mot en kund sker regelbundna avstämningar av uppfyllandet av våra åtaganden.
  • Översyn av vår policy och dess uppfyllelse görs regelbundet. Dessa genomgångar används även för att genomföra förbättringsåtgärder.

Om du har några frågor kring hur vi arbetar med VVS, tveka inte att kontakta oss.