Vi ska leverera kvalitetsvaror och tjänster med hänsyn till vår miljö!

Detta uppnår vi genom att:

  • Styra företaget så att kundernas behov påverkar inriktningen av dagligt arbete och hur vi skall förbättra oss i framtiden.
  • Vi har en god grundutbildning, Vi fortbildar oss ständigt för att följa utvecklingen inom vårt yrke.
  • Ett anbud från oss skall alltid vara genomarbetat, så att kunden får det han behöver utifrån sina kvalitets-, miljö och kostnadskrav.
  • Vi väljer leverantörer och produkter med stor omsorg. Förmåga att uppfylla kvalitets och miljökrav är de kriterier som vi väljer produkt och leverantör efter.
  • Uppföljning och kontroll av ett arbete stämmer mot uppgjorda specifikationer är en naturlig del av vårt arbete innan vi förklarar ett arbete avslutat.
  • Då vi har upprättat ett servicekontrakt mot en kund sker regelbundna avstämningar av uppfyllandet av våra åtaganden.
  • Översyn av vår policy och dess uppfyllelse görs regelbundet. Dessa genomgångar används även för att genomföra förbättringsåtgärder.